NOTÍCIES


«Tornar al llistat de notíciesEstella de qualitat per a calderes de biomassa a Catalunya

...un pernil “5 jotes” o en comparació la millor estella per a calderes de biomassa a Girona i Catalunya


Sala forestal, Estella de qualitat per a calderes de biomassa a Catalunya

Un dels objectius principals de Sala Forestal SL és fabricar una estella de qualitat que asseguri un bon funcionament de les calderes de biomassa, tan siguin industrials, terciàries com domèstiques a Catalunya i especialment a Girona.


Això s’aconsegueix mitjançant un bon control de producció tan en bosc com en planta de trituració, per a assegurar que el material forestal esdevingui, després de tot el procés, una bona estella de qualitat per a les calderes de biomassa que hi ha repartides per Girona i en definitiva per tota Catalunya.


A bosc, el material que es selecciona prové únicament de masses boscoses de coníferes (Pinus halepensis, Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus insignis), ja que és aquell que major poder calorífic pot atorgar a l’estella  i així augmentar l’eficiència energètica d'una caldera de biomassa.


Després aquesta biomassa forestal es deixa assecar durant 7 ó 8 mesos en un pati de secat per lots, amb l’objectiu de reduir la humitat inicial que té a bosc igual o superior al 50%, fins a una humitat inferior al 30% per cada lot. En resum, es com si hi hagués un pati tot ple de pernils de porc ibèric, assecant-se naturalment, per a què després de vuit mesos tinguérem un pernil “5 jotes” o en comparació la millor estella per a calderes de biomassa a Girona i Catalunya.      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


En planta de trituració, al passar els vuit mesos d’assecat. S’agafa el tronc sec del lot corresponent  i es tritura en estella, d’acord amb la granulometria que demana cada client i que es correspon amb un tipus determinat de caldera de biomassa industrial, terciària o domèstica. El control de qualitat es permanent, realitzant-se anàlisi granulomètrics, higroscòpics i de poder calorífic per a assegurar un material de primera per a cada client.