NOTÍCIES


SALA FORESTAL guanya el SECURECHAIN de biomassa a Catalunya


Sala forestal, SALA FORESTAL guanya el SECURECHAIN de biomassa a Catalunya

SALA FORESTAL SL és una de les quatre empreses catalanes de biomassa seleccionades de un total de 10 propostes a Catalunya, per al projecte europeu SECURECHAIN.  Aquest projecte europeu s'enmarca dintre del programa europeu d'innovació HORIZON 2020 i pretén millorar i potenciar les cadenes de subministrament de biomassa dintre de la Unió Europea.


El projecte SECURECHAIN de biomassa a Catalunya està recolzat per la Universitat Politècnica de Catalunya i pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. És un projecte d'acompanyament que tindrà una durada de 2 anys i mig que junt amb altres regions de la Unió Europea com: Eastern Netherlands (Holanda), Renania del Nord-Westfalia (Alemania),  Smaland (Suècia), Macedònia Oest (Grècia) i Estonia; vol desenvolupar una xarxa de cooperació i interconnexió de productors de biomassa. A Catalunya, s'han seleccionat 4 de 10 empreses productores de biomassa en la seva primera convocatòria. 


 

  

Llegir més »


Quin paper té la biomassa de Catalunya a l'Eurodistricte Català Transfonterer?


Sala forestal, Quin paper té la biomassa de Catalunya a l'Eurodistricte Català Transfonterer?

L'Eurodistricte Català Transfonterer abraça les comarques veïnes de la Catalunya Nord (França) i la demarcació de Girona (Catalunya). Es un territori de més d'un milió d'habitants que comparteixen vincles comercials i culturals des de fa molts segles i on la biomassa de Catalunya pot jugar un paper molt important en el camp del subministrament energètic. 


Així el passat dia 16 de desembre de 2015 el Departament d'Agricultura, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l'Ajuntament de Girona van organitzar una trobada relacionada amb la biomassa a l'Espai Català Transfonterer amb l'objectiu d'identificar les necessitats dels principals gestors i empreses dels circuits locals de biomassa tant a Catalunya com a França.

  

Llegir més »


Què és millor vendre tones o energia, quan parlem de biomassa a Catalunya?


Sala forestal, Què és millor vendre tones o energia, quan parlem de biomassa a Catalunya?

És un concepte que molts clients de biomassa encara no tenen molt clar, però que inevitablement quan el sector a Catalunya vaja madurant és evident que s’imposarà la compra d’energia envers la compra de biomassa en pes, perquè els avantatges són majors.


La major part de clients quan inicialment compra estella forestal per a la seva caldera de biomassa pensa en els quilos, la granulometria (si es un G-30, G-50,...) i el grau d’humitat. Es secundari el tipus de material i l’energia que li pot reportar en un primer moment, però a mesura que la caldera va treballant i consumint estella, el tipus de biomassa i l’energia que genera passen a un primer pla, doncs repercuteix en el preu de l’energia que consumeix la instal·lació de biomassa i per tant en la factura de combustible a final de mes a Catalunya

  

Llegir més »


Càrrega pneumàtica de biomassa a Catalunya

Planificació d'un sistema pneumàtic en un dipòsit d'estella forestal


Sala forestal, Càrrega pneumàtica de biomassa a Catalunya

SALA FORESTAL SL és un dels primers fabricants d'estella forestal a Catalunya que va incorporar el sistema pneumàtic de descàrrega per a les seves operacions de distribució en la província de Girona i la resta de Catalunya amb uns excel·lents resultats en comparació al sistema convencional per descàrrega per volquet. 


Amb el sistema pneumàtic de descàrrega de biomassa a Catalunya són tot avantatges: reducció dels costos d'obra civil en la construcció del dipòsit d'estella forestal, pulidesa i neteja en les operacions de descàrrega, control del volum d'estella a l'interior del dipòsit i capacitat d'aspiració per a operacions de neteja en l'interior de la sitja.


No obstant, per a què un sitema pneumàtic de biomassa sigui un èxit i no esdevingui un maldecap des de primer moment, s'ha de dissenyar adequadament i amb uns crieris que no sempre es tenen en compte en el disseny de les instal·lacions. Nosaltres, en la distribució a Catalunya som els que patim les conseqüencies, hem esdevingut testadors sense voler-ho i com l'experiència és un grau, a continuació enumerem els criteris que s'haurien de seguir per a dissenyar un bon sistema pneumàtic de descàrrega en una sitja d'estella forestal:


 


   


 


 


 

  

Llegir més »


SALA FORESTAL SL participa en la Setmana de la Fusta de Catalunya 2015

Transport de productes forestals a Catalunya: fusta de serra i de trituració i biomassa


Sala forestal, SALA FORESTAL SL participa en la Setmana de la Fusta de Catalunya 2015

SALA FORESTAL SL participà el passat dia 23 d'octubre  en el 3er Forum Forestal de Barcelona que s'emmarca dintre dels actes de la Setmana de la Fusta de Catalunya 2015


El Forum Forestal de Barcelona es un espai de comunicació entre indústria i professionals del sector forestal de Catalunya amb l'objectiu de que comparteixen sinèrgies i relacions comercials.


Pere Sala, gerent de SALA FORESTAL SL participà en la taula rodona sobre el Transport dels Productes Forestals a Catalunya, juntament amb altres professionals del sector com Lucilla Balestrero (Sardinia Bio Energy) i Iolanda Domenjó (Serradora Boix). La taula fou moderada per Ricard Farriol (Centre de la Propietat Forestal) i l'acte tingué lloc a l'Aula de Selvicultura Mediterrània de Barcelona a l'ICEA (Institució Catalana d'Estudis Agraris).


 


 

  

Llegir més »


L'home que caigué de La Garrotxa per a morir al Gironés

Aprofitaments forestals a Catalunya


Sala forestal, L'home que caigué de La Garrotxa per a  morir al Gironés

Un bosc sempre té la seva història, que està marcada per la mà de l’home, doncs l’ha explotat per a obtenir fusta i llenya, en les quals produir calor i també energia. Avui en dia se’n diu biomassa i no es un concepte nou a Catalunya, sinó més bé renovat. Doncs bé, aquesta història té lloc fa uns 40 ó 50 anys enrere a Sant Martí de Llémena (Girona), quan encara s’explotaven els boscos d’alzina més esquerps de la Garrotxa i del Gironès per a produir carbó, aleshores ni el gas ciutat ni el gas propà arribaven a tot arreu, i la demanda des de Barcelona  pagava la pena que boscos magres i costelluts es netejaren per a fer biomassa a Catalunya, és a dir, carbó i llenyes.      

  

Llegir més »


El bosc és com un pa, a vegades et toca la molla i altres vegades et toca la crosta

Optimitzem el producte forestal: estella per a calderes de biomassa, fusta per serra o cel·lulosa i llenya per biomassa


Sala forestal, El bosc és com un pa, a vegades et toca la molla i altres vegades et toca la crosta

Sempre abans de començar l’explotació forestal, a Barcelona o a Girona o a tota Catalunya, d’un bosc planifiquem quins productes forestals es poden obtenir i a quina classe d’indústria pot destinar-s’hi cada tipus de producte forestal,  al mateix temps que optimitzem la qualitat del subproducte. Bé si es fusta per a serra, bé si es fusta per a produir estella forestal per a calderes de biomassa, bé si és fusta per a produir cel·lulosa o simplement es llenya per biomassa.


 

  

Llegir més »


Importància d’un bon dipòsit d’estelles per a calderes de biomassa


Sala forestal, Importància d’un bon dipòsit d’estelles per a calderes de biomassa

Encara que sembli mentida un dels factors als quals no se li  dona importància a l’hora de dissenyar una instal·lació de biomassa, ja sigui una caldera o un circuit de calor amb biomassa a Girona, Barcelona o a tota Catalunya, és el disseny del dipòsit d’estella per a la caldera de biomassa.


 El disseny del dipòsit d’estella influirà directament en els costos de subministrament per a la caldera de biomassa i en el bon funcionament i efectivitat de la instal·lació. Molt sovint, ens trobem amb instal·lacions dissenyades amb capacitats d’emmagatzematge inferiors o molt semblants als volums d’estella que es pot transportar amb un contenidor de biomassa, ja sigui per descàrrega pneumàtica o per gravetat, que variarà entre 30 i 40 m3

  

Llegir més »


De tal pal tal estella per a calderes de biomassa a Girona i Catalunya

ens interessa obtenir de forma sostenible estella... per a poder viure del bosc ara i en el futur.


Sala forestal, De tal pal tal estella per a calderes de biomassa a Girona i Catalunya

Per a poder assegurar la qualitat del producte es necessari una bona traçabilitat del mateix. SALA FORESTAL SL, ho aconsegueix a través d’una doble certificació, per un costat el segell de cadena de custòdia PEFC que certifica que la fusta s’extrau de boscos gestionats amb criteris de sostenibilitat i per un altre costat, un segell BUREAU VERITAS com a què l’estella produïda per a calderes de biomassa a Girona i Catalunya, prové d’aquesta mateixa fusta que s’ha gestionat de forma sostenible.

  

Llegir més »


Què ens permet assegurar el subministrament d’estella per a calderes de biomassa a Girona i Catalunya?


Sala forestal, Què ens permet assegurar el subministrament d’estella per a calderes de biomassa a Girona i Catalunya?

Fa uns anys, ens plantejàvem des de Sala Forestal Sl: què hauria de ser primer?, esperar a què es creï la necessitat d’estella per a calderes de biomassa a Girona i Catalunya, o avançar-nos i generar aquesta oferta d’estella per a calderes que sabíem que existiria.  

  

Llegir més »


Estella de qualitat per a calderes de biomassa a Catalunya

...un pernil “5 jotes” o en comparació la millor estella per a calderes de biomassa a Girona i Catalunya


Sala forestal, Estella de qualitat per a calderes de biomassa a Catalunya

Un dels objectius principals de Sala Forestal SL és fabricar una estella de qualitat que asseguri un bon funcionament de les calderes de biomassa, tan siguin industrials, terciàries com domèstiques a Catalunya i especialment a Girona.


Això s’aconsegueix mitjançant un bon control de producció tan en bosc com en planta de trituració, per a assegurar que el material forestal esdevingui, després de tot el procés, una bona estella de qualitat per a les calderes de biomassa que hi ha repartides per Girona i en definitiva per tota Catalunya.

  

Llegir més »