GESTIÓ DE FINQUES

La superfície forestal de Catalunya ocupa el 61% del territori i representa un element cabdal en la configuració del nostre paisatge. Aquesta superfície es considera bàsica en el desenvolupament del nostre país i és la base per moltes activitats , a més de constituir una font de recursos molt importants i de beneficis directes i indirectes per a tota la societat.

L'evolució social de les últimes dècades ha portat a una desafecció molt generalitzada del medi, amb el conseqüent abandonament d'aquest, en perjudici de la seva conservació, i dels treballs propis de la silvicultura com són: prevenció d'incendis forestals, manteniment de camins, aprofitaments forestals ,etc..

Per a pal·liar aquesta realitat, oferim:

  • Orientació i planificació , als propietaris forestals, del model de gestió més adequat per a cada perfil.
  • Execució i seguiment integral durant el període de planificació.

SALA FORESTAL SL posseeix un gran percentatge de retorn de propietaris de finques que satisfets amb actuacions forestals passades, decideixen tornar a gestionar-les un altra vegada amb nosaltres. Fruit de l’experiència, la confiança i la professionalitat de tres generacions de rematants de fusta .