BIOMASSA

A SALA FORESTAL SL, hem apostat per dinamitzar la valoració energètica de la fusta i dels productes forestals, a través de la producció de biomassa forestal per a tota Espanya i França, en forma d’estella per al seu consum energètic en calderes. Per això, contem amb:


  • Instal·lacions pròpies de fabricació d’estella per a producció energètica amb controls periòdics d’humitat, granulometria i poder calorífic, que asseguren uns alts estàndards de qualitat en l’estella.
  • Un subministrament d’estella personalitzat a domicili, bé mitjançant contenidors neumàtics de 30 m3 que garanteixen un subministrament net i eficient, bé a través de contenidors normals de 26 m3 o bé mitjançant camions amb pis mòbil de 90 m3. Ens adaptem al client segons les seues necessitats.
  • Pressupost i assessorament personalitzat de subministrament d’estella, depenent del: consum, espai, tipus de descàrrega i tipus de caldera de biomassa.
  • Fusta procedent de les nostres explotacions forestals, amb la qual cosa podem garantir la periodicitat i continuïtat en el subministrament d’estella.Que és allò que diferència la nostra estella de la de la competència?


  • Gran poder calorífic. L’estella de SALA FORESTAL SL, té una humitat relativa inferior al 30% i procedeix 100% de fusta de conífera, amb la qual cosa el poder calorífic és alt i l’eficiència de la caldera de biomassa també.
  • Homogeneïtat granulomètrica. Produïm estella des de granulometria G-30 a G-100, depenent del client i de les seues necessitats, i li assegurem una homogeneïtat granulomètrica que augmenta l’eficiència de la caldera de biomassa, ja que no sofreix obturacions en l’alimentació.
  • Seguretat en el subministrament d’estella. Garantim una continuïtat de volums de subministrament per a cada client.
  • Sostenibilitat. La fusta utilitzada per a la producció d’estella prové de boscos explotats i gestionats amb criteris de sostenibilitat i estàndards PEFC.
  • Gran stock de d’estella per a subministrament immediat, gràcies a la rotació anual de 4000 tones de fusta de l’era de secat que tenim, la qual cosa ens permet una resposta d’acció molt ràpida.

Amés, SALA FORESTAL SL produeix i gestiona biomassa forestal d’alzina i de roure en forma de llenyes per a llars de foc.